Virgula în limba româna

Virgula în limba româna și situațiile în care NU se folosește

Toată lumea cunoaste, în mare, definiția virgulei însă daca n-o mai stiți urmează:

Ce este virgula?

Virgula reprezintă semnul ortografic care delimitează părți de propoziție în cadrul propoziției, precum și unele propoziții în cadrul frazei.

Acum însă să vorbim puțin despre cazurile și situațiile în care NU se folosește virgula:

– între subiect și predicat NU se pune virgulă;

– între verbul copulativ și numele predicativ NU se pune virgulă;

– între atribut și substantivul determinat, cu excepția apoziției, (atribut explicativ) NU se pune virgulă;

– între subordonatele subiective sau predicative și regentele lor NU se pune virgulă;

– între subordonatele completive directe sau indirecte care urmează după regentele lor NU se pune virgulă;

– între subordonata atributivă determinativă (care este absolut necesară în frază) și regenta ei;