Diftongii

Diftongii din Limba Româna

Pronunțare în aceeași silabă a unei vocale cu o semivocală; grup de două sunete sau mai multe sunete format dintr-o vocală și o semivocală care se pronunță în aceeași silabă sau cuvantare

Diftongii ÂI

Diftongii se scriu și se pronunță în limba româna âi, nu â, în cuvintele câine, mâine, pâine (nu câne, mâne, pâne).

Diftongii EA, IA

Diftongii se scriu și se pronunță în limba româna ea, nu ia, după consoană: acea, aceasta, cea, ceai, ceartă, ceas, deal, geam, leac, meargă, țeapă, țeapăn, țeavă (nu ciai, dial, liac etc.).

După b, p, m, f, v se scrie și se pronunță ia, nu ea, atunci când diftongul alternează cu ie: biată-biet, piatră-pietre, piardă-pierde, piață-piețe, amiază-amiezi, miazănoapte-miez, dezmiardă-dezmierd, fiare-fier, viață-vieți.

Se scrie ea, nu ia, după ch, gh când există forme alternante cu e: blochează-blochez, cheag-încheagă, cheamă-chem, tinichea-tinichele, gheată-ghete, gheață-ghețuri, îngheață-îngheța, veghează-veghez (nu chiag, chiamă).

Se scrie ia, nu ea, după ch, gh când nu există forme alternante: chiar, ghiaur.

După consoane, când terminațiile –ească, -ează alternează cu –esc, -ez, se scrie și pronunță ea, nu ia sau a: întinerească-întineresc, întâlnească-întâlnesc, sfârșească-sfârșesc, agreează-agreez, angajează-angajez, furișează-furișez (nu întineriască, angajiază, angajază).

Se scrie și se pronunță în limba româna ea, nu a, după ș, j în cuvintele formate cu sufixele –eală, -ean, -eață: greșeală, oblojeală, mureșean, orășean, clujean, roșeață (nu greșală, oblojală, mureșan, orășan, culjan, roșață).

Formele articulate de nominativ-acuzativ singular ale substantivelor și adjectivelor feminine terminate în e, precum și ale unor substantive masculine terminate tot în e, se scriu și se pronunță cu ea: alee-aleea, mare-marea, tăcere-tăcerea, ureche-urechea, veche-vechea, veghe-veghea, bade-badea, nene-nenea.

Formele articulate ale următoarelor nume de zile se scriu și se pronunță cu ea, nu cu ia: lunea,marțea, miercurea, vinerea (nu lunia, marția, miercuria, vineria).

Notă: Se scrie și se pronunță însă joia.

În numerale ordinale ca: al treilea, al patrulea, al cincilea, a cincea, a șaptea etc., se scrie și se pronunță ea, nu ia. Face excepției de la această regulă forma feminină a treia.

Se scrie și se pronunță în limba româna ea la pluralul pronumelor și adjectivelor demonstrative feminine acelea, acestea; de asemenea se scrie ea la singularul pronumelui și adjectivului feminin aceea.

La imperfectul verbelor de conjugarea a II-a, a III-a și a IV-a se scrie și se pronunță ea: tăceam, tăceau, puneai, punea, fugeați, fugeau.

Notă: La verbele a căror rădăcină se termină în i, imperfectul se scrie și se pronunță cu ia, nu cu ea: grăiam, trebuia.

Se scrie și se pronunță ea, nu ia, la sfârșitul adverbelor sau locuțiinilor adverbiale (chiar la cele care au variante în –i): asemenea, așijderea, aiurea, de asemenea etc.

Se scriu și se pronunță cu ea, nu cu a, cuvintele seamă, seară, searbăd, țeapă, țeapăn, zeamă (nu samă, sară, sarbad, țapă, țapăn, zamă).

Se scrie și se pronunță cu ea pronumele și adjectivul posesiv (a) mea.

Se scrie și se pronunță în limba româna ia, nu ea, după vocale, când există forme alternante cu ie: tăia, tăiat-tăiere, băiat-băieți.

§51. După vocale, când terminațiile –iască, -iază alternează cu –iesc, -iez, se scrie și se pronunță ia, nu ea: croiască-croiesc, alcătuiască-alcătuiesc, întemeiază-întemeiez.

După vocale, când sufixele –ială, -ian alternează cu ­–ieli, -ieni, se scrie și se pronunță ia, nu ea: cheltuială-cheltuieli, îndoială-îndoieli, vasluian-vasluieni.

Se scrie și se pronunță ia la sfârșitul pluralului masculin al pronumelor și adjectivelor aceia, aceștia, atâția.

Diftongii IE

Diftongii se scriu și se pronunță în limba româna ie, nu e, la început de cuvânt sau la începutul unei silabe care urmează după o vocală: ied, ieftin, iepure, ieșire, baie, băieți, cheie, claie, cuie, femeie, ploaie, Ploiești, proiect, statuie, voie, atribuie, trebuie, treier.

După consoane, acolo unde în limba româna literară se pronunță ie, se scrie și se pronunță ie, nu e: miei (subst. pl), miercuri, fier, pier, piept, pierde, vieți.

Diftongii IO, EO

Se scrie în limba româna io, nu eo, în cuvinte ca: chioșc, ciorchine, ghiol, ghiotură; se scrie și se pronunță eo, nu io, în cuvintele leorpăi, pleosc.

Diftongii OA

Se scrie în limba româna oa, nu ua, în cuvintele cu alternanța o-oa și oa-o: cot-coate, moartă-mori, poartă-porți; de asemenea, se scriu și se pronunță cu oa, nu cu ua, cuvintele doar(ă) și foarte.

Diftongii UA

Se scrie și se pronunță ua, nu oa, când nu există forme cu alternanța o-oa: piua, roua, sacaua, staua, ziua, a doua, a noua.

Diftongii UĂ

Se scrie în limba româna și se pronunță în cuvintele: piuă, rouă, ziuă, două, nouă, plouă.

24 de comentarii la „Diftongii”

    1. Diftongii, triftongii și hiaturile sunt grupuri de sunete și total diferiți de grupurile de litere( ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi).

 1. SCHEMA DIFTONGILOR SI COMBINAIILOR VOCALICE
  ce are cratima poate exista in silabe sau în cuvinte diferite
  ce e in paranteza nu se formează
  A: a-e :aerian, ai, a-o, au, (aă), a-î : a însera
  E: ea, ei, eo rar fleoșc e-o, eu -releu, e-ă : creă, (eî)
  I: ia, ie, io, iu, iă, (iî)
  O: oa, oe, oi, ou, (oă devine ouă – plouă , (oî)
  U: ua, ue, ui, uă – nouă, u(uî)
  Ă: (ăa), (ăe), ăi – flăcăi, ău – rău, (ăo),(ăî)
  Î: (îa),îi, îe face î-ie :rîie, (îo), îu – frîu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.