Consoanele

Consoanele din Limba Româna

Consoanele din limba romana reprezinta acel sunet al vorbirii produs la trecerea curentului de aer prin canalul fonator atunci cand întâmpină obstacole.

Consoanele

Consoana B

Se scrie și se pronunță în limba româna b, nu v, în numele lunilor: februarie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie (nu fevruarie, septemvrie, octomvrie, noiemvrie, decemvrie).

Consoana C

Se scrie c și se pronunță în limba româna č în cuvintele: aprecia, cifră, cilindru, ciment, civil, lucenă, viciu (nu apreția, țifră, țilindru, țiment, țivil, luțernă, vițiu).

Consoana H

Se scrie și se pronunță în limba româna h, nu ch, în cuvintele: arheolog, arhitect, psiholog, tehnic și în derivatele lor (nu archeolog, architect, psicholog, technic).

Se scrie și se pronunță h în cuvintele: hegemon, hexametru, hibrid, hidrogen, hipodrom, hotel (nu egemon, exametru, ibrid, idrogen, ipodrom, otel).

Notă: Se scriu și se pronunță fără h cuvintele: coerent, coeziune, ipocrit, ipotecă, umor (vezi Indexul de cuvinte).

Consoana G

Se scrie g și se pronunță în limba româna ğ în cuvintele: cortegiu, naufragiu, omagiu, ravagiu, solfegiu etc. și în cuvintele derivate: naufragiat, omagial etc. (nu cortej, naufraj).

Consoana J

Se scrie și se pronunță j în cuvintele formate cu sufixul –aj: abataj, afișaj, aliaj, foraj, isntructaj, mesaj, pasaș, peisaj, personaj.

Notă: În familia unor cuvinte coexistă formele cu j alături de cele cu ge, gi: catilaj-cartilaginos, mesaj-mesager, pasaj-pasager, dirija-dirigent/diriginte.

Consoana S

Înainte de l, m, n se scrie și se pronunță s, nu z, în cuvintele: căsnicie, desluși, sâmntână, sminiti, smuci, trasni, trosni (vezi mai jos însă §79 și Dictionar – Indexul de cuvinte)

Se scrie și se pronunță în limba româna s, nu z, în neologismele terminate în –asm(ă), -ism(ă) și în derivatele lor: fantasmă, fantasmagoric, marasm, plasmă, pleonasm, prismă, prismatic, sarcasm (nu fantazmă, marazm, pleonazm, sarcazm etc.).

Se scrie și se pronunță în limba româna s, nu z, în cuvintele formate cu sufixul –ism: evoluționism, diletanism, sofism (nu evoluționizm, diletanizm, sofizm).

Se scrie și se pronunță în limba româna s, nu z, în cuvintele: chermesă, chintesență, disident, disidență, grimasă, premisă, sesiune (nu chermeză, chintezență, dizident, dizidență, grimază, premiză, seziune).

Se scrie și se pronunță s în cuvintele cens, sens și în derivatul sensibil, dar se scrie și se pronunță z în cenzitar, senzație, senzorial, senzitiv, senzual.

Se scrie și se pronunță s, nu ș, în cuvintele deschis, scenă, schimba, stofă (nu deșchis, șcenă, șchimba, ștofă).

Consoanele

Consoana Ș

În limba româna se scrie și se pronunță obișnuit, pașnic, veșnic (nu obicinuit, pacinic, vecinic).

Consoana X

Se scrie x și se pronunță cs în limba romana în cuvinte ca: exacerba, expediției, explozie, hexametru, oxid etc. Se scrie x și se pronunță gz în cuvinte ca: exact, examen, exantematic, exemplu, exil etc.

Consoana Z

Înainte de b, d, g ,v în limba româna se scrie și se pronunță z, nu s azvârli, brazdă, zbor, zgomot. Fac excepție unele neologisme ca: aisberg, glasbeton, glasvand jurisdicție.

Înainte de l, m, n se scrie și se pronunță z, nu s, în cuvintele: cazna, gleznă, izlaz, izmă, zmeu, zmeură (nu casna, glesnă, islaz, ismă, smeu, smeură)(vezi însă §70 și Dictionar – Index de cuvinte).

Prefixul ­dez- înainte de b, d, g, l, m, n, r, v și înainte de vocale se scrie și se pronunță dez-: dezbatere, dezdoi, dezgropa, dezlega, dezmierda, deznoda, dezrădăcina, dezveli, dezamăgi, dezarma, dezumfla (nu desbatere, desdoi, desgropa, deslega, desmierda, desnoda, desrădăcina, desveli, desamăgi, desarma, desumfla).

Prefixul trans-, de dată mai recentă, își păstrează în scris și în pronunțare forma originală cu s și când e urmat de b, d, l, m, v sau de vocală: transalantic, transborda, transdanubian, translator, transmite, transversal (nu tranzborda, tranzdanubian etc.).

Se scrie și se prononță bez,iz, răz înainte de b, d, g, l, m, n și v: bezmetic, beznă, izbi, izgoni, răzbate, răzgândi, răzleț, răzvrăti (nu besmetic, besnă, isbi, isgoni, răsbate, răsgândi, răsleț, răsvrăti).

Se scrie și se pronunță z în limba romana în cuvintele derivate cu sufixul –nic care au rădăcina terminată în z: groaznic, orbaznic, paznic (nu groasnic, oreasnic, pasnic).

Se scrie și se pronunță z, nu s, în următoarele cuvinte: bazin, cenzitar, cenzură, dizolvare, furniza, furnizor, regiza, regizor, taranzitiv, viteză (nu basin, censitar, censură, disolvare, furnisa, furnisor, regisa, regisor, transitiv, vitesă).

Grupul de consoane CV, CU, CH

Se scrie și se pronunță cv în urmatoarele cuvintedin limba romana: acvariu, cvintet (nu aquarium, quintet); se scrie și se pronunță cu în cuvintele: acuarelă, ecuație, ecuator (nu aquarelă, equație, equator, nici acvarelă, ecvație, ecvator); se scrie ch și se pronunță ǩ în cuvintele: chintal, chintesență (nu quintal, quintesență, nici cvintal, cvintesență); de asemenea chirilic (nu cirilic).

Grupul de consoane GV, GU, GH

În împrumuturi recente se scrie și se pronunță gv în lingvistică, gu în lingual, gh(pronunțat ģ) în drogherie.

3 comentarii la „Consoanele”

Dă-i un răspuns lui vocale Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.